Wykwalifikowany personel

Spokojna
okolica

Profesjonalna
opieka

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" w Podemszczyźnie Waleria i Wacław Rejmanowie

tel./fax: 16 63 13 014

administracja

tel. 16 63 13 831

gabinet pielęgniarski (całodobowo)

Podemszczyzna 18

37-620 Horyniec Zdrój
woj. podkarpackie

Informacja o powierzeniu grantu w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o powierzeniu grantu w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - umowa nr COVID.19.09.17.

Łączna wysokość grantu wynosi: 192 921,94 zł.

Zdjęcie

Aktualności

100 lat Zofii Sysiuk
Waleria i Wacław Rejmanowie od 10 lat prowadzą w Podemszczyźnie Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy OSTOJA , jest to stacjonarny ośrodek opieki długoterminowej dla pacjentów przewlekle chorych. To raj dla ludzi ceniących sobie spokój, ciszę i bezpośrednie otoczenie przyrody.

Galeria zdjęć

zdjęcie zdjęcie zdjęcie