Wykwalifikowany personel

Spokojna
okolica

Profesjonalna
opieka

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" w Podemszczyźnie Waleria i Wacław Rejmanowie

tel./fax: 16 63 13 014

administracja

tel. 16 63 13 831

gabinet pielęgniarski (całodobowo)

Podemszczyzna 18

37-620 Horyniec Zdrój
woj. podkarpackie

Otwarcie nowego bloku

Jesienią 2011 roku w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Ostoja w Podemszczyźnie (gm. Horyniec-Zdrój) uroczyści oddano do użytkowania nowy budynek.

Zakład sprawuje stacjonarną opiekę długoterminową nad pacjentami przewlekle chorymi. Nowy budynek spełnia najwyższe standardy i jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Uroczystego otwarcia dokonali: Waleria i Wacław Rejman, właściciele zakładu, posłowie Piotr Tomański i Marek Rząsa, wojewoda Małgorzata Chomycz, radny sejmiku wojewódzkiego Maciej Lewicki i starosta lubaczowski Józef Michalik. Obiekt poświęcił ojciec Waldemar Czerwonka, Proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu-Zdroju.

Jak podkreślali zaproszeni goście najważniejszym czynnikiem odpowiedniej realizacji usług zdrowotnych jest czynnik ludzki, czyli odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel. Niezwykle istotne są jednak także warunki lokalowe i odpowiednie zabezpieczenie w zakresie sprzętu i wyposażenia, a nowy budynek spełnia najwyższe standardy w tym zakresie. (¬ródło: elubaczow.com)

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Aktualności

100 lat Zofii Sysiuk
Waleria i Wacław Rejmanowie od 10 lat prowadzą w Podemszczyźnie Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy OSTOJA , jest to stacjonarny ośrodek opieki długoterminowej dla pacjentów przewlekle chorych. To raj dla ludzi ceniących sobie spokój, ciszę i bezpośrednie otoczenie przyrody.

Galeria zdjęć

zdjęcie zdjęcie zdjęcie