Wykwalifikowany personel

Spokojna
okolica

Profesjonalna
opieka

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" w Podemszczyźnie Waleria i Wacław Rejmanowie

tel./fax: 16 63 13 014

administracja

tel. 16 63 13 831

gabinet pielęgniarski (całodobowo)

Podemszczyzna 18

37-620 Horyniec Zdrój
woj. podkarpackie

Wniosek o przyjęcie

Komplet dokumentów (przedstawione po lewej) należy przesłać do naszego zakładu.
Dyrektor placówki w porozumeiniu z lekarzem zakładu wystawi decyzję o umieszczeniu.

Po wydaniu pozytywnej decyzji, ustala się termin przyjęcia.
W przypadku braku wolnych miejsc - osoba umieszczana jest na liście oczekujących na przyjęcie.
Dyrektor zakładu niezwłocznie informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu,
bądź o umieszczeniu na liście oczekujących.

Osoba przebywająca w placówce ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.
Miesięczną opłatę ustala organ kierujący na podstawie przepisów prawa
- odpłatność ta nie może być jednak wyższa niż 70 % dochodu osoby przebywającej w zakładzie.
Zaświadczenie lekarskie Wywiad pielęgniarski i lekarski Skierowanie do ZOL Wniosek do ZOL Skala Barthel

Aktualności

Święty Mikołaj w Ostoi
Tak jak każdego roku, także i początkiem grudnia bieżącego roku do pacjentów naszego zakładu zawitał Święty Mikołaj.

Galeria zdjęć

zdjęcie zdjęcie zdjęcie