Wykwalifikowany personel

Spokojna
okolica

Profesjonalna
opieka

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "OSTOJA" w Podemszczyźnie Waleria i Wacław Rejmanowie

tel./fax: 16 63 13 014

administracja

tel. 16 63 13 831

gabinet pielęgniarski (całodobowo)

Podemszczyzna 18

37-620 Horyniec Zdrój
woj. podkarpackie

Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu


Podemszczyzna, dnia 09.09.2013


NZOL OSTOJA w Podemszczyźnie Wacław Rejman
37-620 Horyniec-Zdrój, Podemszczyzna 18

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 - Działanie 1.1 Schemat B

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy przez rozbudowę i wyposażenie NZOL OSTOJA w Podemszczyźnie

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę:

Nr Nazwa Jedn. sprzedaży Ilość
1 Łóżko szpitalne Szt. 20
2 Szafka przyłóżkowa Szt. 12
3 Kozetka szpitalna Szt. 2
4 Płuczka dezynfektor macerator Szt. 2
5 Stojak do płynów infuzyjnych Szt. 1
6 Stanowisko do pobierania krwi Szt. 1
7 Wózek - wanna Szt. 1
8 Waga osobowa Szt. 1
9 Stolik pokojowy Szt. 4
10 Krzesło z oparciem Szt. 12
11 Fotel obrotowy Szt. 2
12 Parawan stojący Szt. 2
13 Biurko lekarskie Szt. 1
14 Lampa bakteriobójcza Szt. 4
15 Kurtyna powietrzna Szt. 5
16 Szafka asystor Szt. 2
17 Szafka lekarska Szt. 3
18 Fotel lekarski Szt. 1
19 Taboret omega Szt. 1
20 Szafki ubraniowe Szt. 16
21 Stół świetlicowy Szt. 4
22 Krzesła świetlicowe Szt. 16
23 Stolik pod telewizor Szt. 1
24 Telewizor LED 40 cali Szt. 1
25 Dozownik na mydło Szt. 17
26 Dozownik automatyczny do ręczników Szt. 17
27 Dozownik na płyn dezynfekcyjny Szt. 4
28 Dozownik na papier Szt. 8
29 Sofa Szt. 1
30 Lustro ścienne Szt. 5
31 Lada chłodnicza Szt. 1
32 Witryna chłodnicza Szt. 1
33 Szafka kartotekowa Szt. 2
34 Zestaw komputerowy Szt. 3

W razie pytań inwestor Pan Wacław Rejman dostępny będzie w siedzibie firmy NZOL OSTOJA Podemszczyzna 18 w dniach 09.09.2013 14.09.2013 w godzinach od 10.00 15.00 lub pod numerem telefonu 608 069 298.

Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta
2. Datę wystawienia oferty
3. Wartość oferty w cenach netto i stawkę podatku VAT
4. Termin ważności oferty

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową oraz powinna być podpisana przez upoważnioną osobę.

Oferty proszę składać bezpośrednio w siedzibie firmy NZOL OSTOJA w Podemszczyźnie Wacław Rejman, 37-620 Horyniec Zdrój, Podemszczyzna 18, przesłać drogą elektroniczną na adres ostoja@nzol.pl.com lub za pośrednictwem poczty na adres firmy.

Termin składania ofert upływa w dniu: 16.09.2013 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100%.

Aktualności

100 lat Zofii Sysiuk
Waleria i Wacław Rejmanowie od 10 lat prowadzą w Podemszczyźnie Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy OSTOJA , jest to stacjonarny ośrodek opieki długoterminowej dla pacjentów przewlekle chorych. To raj dla ludzi ceniących sobie spokój, ciszę i bezpośrednie otoczenie przyrody.

Galeria zdjęć

zdjęcie zdjęcie zdjęcie